Lütfen bekleyiniz...

Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Vergi Uzlaşmasının Sağlanamadığı Hallerde Onbeş Gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe

Dava Dilekçesi
Vergi Uzlaşmasının Sağlanamadığı Hallerde Onbeş Gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL DAVACI: ADRESİ:      VERGİ NUMARASI : DAVALI:  ...... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ / CEZA TARİHİ...

Vergi Kaçakçılığı İhbar Dilekçesi – Dilekçeler

Dava Dilekçesi
Vergi Kaçakçılığı İhbar Dilekçesi – Dilekçeler ………..….. DEFTERDARLIĞI İHBAR DENETİM SERVİSİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE …… adresindeki “……….” isimli mağazadan yapılan alışverişler karşılığında makbuz ve fiş verilmemektedir. Bu durum karşısında Vergi Kaçakçılığı suç...

Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi VERGİ DAİRESİ UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNAN : (Ad, Soyad, TC, Adres) HESAP NUMARASI : EV VEYA İŞ TELEFONU : VEKİLİ : TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN : DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ : CİLT VE SIRA N...

Ölüm Sebebiyle Beyanname Verme Süresinin Uzatılması İstemi Örneği

Yazışma / Form
Ölüm Sebebiyle Beyanname Verme Süresinin Uzatılması İstemi Örneği ….... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Sicil No: …………. Babam ……. ………… , … Mahallesi, ……..Sokak, No: …….. adresinde kasap dükkanı işletmekte iken, …/…/… tarihinde vefat etmiştir. Bu nedenle,...

Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi Dilekçesi

Yazışma / Form
Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi Dilekçesi   BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL Dairenizin ………. Vergi Kimlik Numaralı Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. ……. kurumuna ibraz edilmek üzere Vergi Dairenize borcumuzun olmadığına dair y...

Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi

Yazışma / Form
Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi ………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ………… Daireniz ……………………… Vergi Kimlik Numaralı Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. Faaliyet konumuz ………………..(Mevcut Faaliyet Konusu) iken ../../…… tarihi itibariyle bu faaliyetimize ek olarak ...

Muhtasar Beyanname (GVK' nın 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri, KVK'nın 15 inci ve 30 uncu Maddeleri ile Damga Vergisi Kanununun 19 uncu ve 23 üncü Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)

Yazışma / Form
Muhtasar Beyanname (GVK' nın 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri, KVK'nın 15 inci ve 30 uncu Maddeleri ile Damga Vergisi Kanununun 19 uncu ve 23 üncü Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)[1]       Beyanname metnine ulaşmak için tıklayınız. ...

Damga Vergisi Beyannamesi (Damga Vergisi Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin)

Yazışma / Form
Damga Vergisi Beyannamesi (Damga Vergisi Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin)[1]   Beyanname metnine ulaşmak için tıklayınız.   www.legalbank.net [1] Bu beyanname “http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/beya...