Lütfen bekleyiniz...

Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 27.10.2021 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
2 09.07.2021 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı
3 28.04.2021 Anayasa Mahkemesi, İhaleye Giren Katılımcıların Karşılaşacağı Vergi Yükünü Öngörmelerini Engelleyen Kuralların İptaline Karar Verdi
4 29.12.2020 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Yayınlandı
5 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
6 21.05.2019 Çalışanlar Adına Ödenen Katkı Payı Üzerinden Vergi Tahsil Edilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
7 20.06.2018 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
8 26.04.2018 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
9 30.01.2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi, 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit ve 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Ödeme Tarihi 31 Ocak 2018
10 17.01.2018 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2018
11 26.05.2017 BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ UZATILDI
12 11.05.2017 VERGİ YAPILANDIRMASINDA 2. TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 31 MAYIS 2017
13 21.04.2017 MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI
14 08.03.2017 6824 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI
15 30.12.2016 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNUN BAZI VARLIKLARIN MİLLÎ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI MADDESİNDE YER ALAN SÜRELER UZATILDI