Lütfen bekleyiniz...

Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

06.11.2021 / Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.10.2021 / Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.10.2021 / 7338 Sayılı "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de Yayımlandı 09.07.2021 / Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı 03.06.2021 / İş Kazası Geçiren İşçiye Yapılan Para Yardımının Vergilendirilmesi Hakkında Özelge 15.04.2021 / Birleşme Nedeniyle Yeniden Düzenlenen Kesin İzin Taahhüt Senedi Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti Hakkında Özelge 30.03.2021 / Damga Vergisi Hakkında Özelge 25.02.2021 / Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatın GV, DV ve KDV’ ye Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge 03.02.2021 / Tapu Ve Kadastro İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı İşi Nedeniyle Düzenlenen Sözleşmenin İş Ortaklığına Devrine İlişkin Düzenlenen Devir Sözleşmesinin 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 Üncü Maddesi Kapsamında Düzenlenmesinden Noter Harcı Aranılıp Aranılmayacağı Hakkında Özelge 03.02.2021 / Kira Sözleşmesinin Mahkeme Kararına İstinaden 1606 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesine Göre Harçlardan Muaf Kurum Yerine Şirket Tarafından Tapuya Şerh Verilmesi İşleminden Harç Aranılıp Aranılmayacağı Hakkında Özelge Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>