Lütfen bekleyiniz...

Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
06.11.2021 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
26.10.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
26.10.2021 7338 Sayılı "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de Yayımlandı
09.07.2021 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı
03.06.2021 İş Kazası Geçiren İşçiye Yapılan Para Yardımının Vergilendirilmesi Hakkında Özelge
15.04.2021 Birleşme Nedeniyle Yeniden Düzenlenen Kesin İzin Taahhüt Senedi Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti Hakkında Özelge
30.03.2021 Damga Vergisi Hakkında Özelge
25.02.2021 Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatın GV, DV ve KDV’ ye Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge
03.02.2021 Tapu Ve Kadastro İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı İşi Nedeniyle Düzenlenen Sözleşmenin İş Ortaklığına Devrine İlişkin Düzenlenen Devir Sözleşmesinin 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 Üncü Maddesi Kapsamında Düzenlenmesinden Noter Harcı Aranılıp Aranılmayacağı Hakkında Özelge
03.02.2021 Kira Sözleşmesinin Mahkeme Kararına İstinaden 1606 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesine Göre Harçlardan Muaf Kurum Yerine Şirket Tarafından Tapuya Şerh Verilmesi İşleminden Harç Aranılıp Aranılmayacağı Hakkında Özelge
03.02.2021 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Damga Vergisi, Noter Harcı Ve BSMV Uygulaması Hakkında Özelge
03.02.2021 7186 Sayılı Kanun ile Bankacılık Kanununa Eklenen Geçici 32’nci Maddesi Kapsamındaki İstisna Hakkında Özelge
15.01.2021 Personele Yapılan Evlenme Yardımlarının Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge
14.01.2021 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Damga V. ve Harç Muafiyeti Hakkında Özelge
13.01.2021 Fesih İhbarnamelerinde Damga Vergisi ve Noter Harcı Hakkında Özelge
12.01.2021 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Temlik Sözleşmeleri Gereğince Yapılan Icra Işlemlerinin Damga Vergisi ve Harçtan Istisna Olup Olmadığı Hakkında Özelge
07.01.2021 Birleşme İşleminin Gerçekleşmesi Üzerine Devrolunan Şirkete Ait Rüzgar Enerji Santrali İle İlgili Olan Kesin İzin Taahhüt Senetlerine Ek Olarak Düzenlenen Kesin İzin Ek Taahhüt Senetlerinin Noterde Tasdik İşlemlerinin Damga Vergisi ve Harçtan İstisnası Hakkında Özelge
29.12.2020 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
29.12.2020 488 Sayılı Damga Vergisine Tabi Sözleşmeler Hakkında
29.12.2020 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı
23.12.2020 Serbest Bölgede Kurulacak Kollektif Şirketin Ana Sözleşmesine Noter Harcı ve Damga Vergisi İstisnası Hakkında Özelge
13.11.2020 Ağaçlandırma Sahası ile İlgili Düzenlenen Borçlanma Senedinin Damga Vergisi ve Harca Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge
11.11.2020 Döviz Kazandırıcı İşlemlerde Re'sen Damga Vergisi İstisnası Uygulanması Durumunda Gerçekleşmeyen Kısma Ait Vergi Hakkında Özelge
02.11.2020 Borç ve Ödeme Taahhüt Belgesi'nin Damga Vergisine Tabi Olup Olmaması ve Ayrılan Karşılık Giderinin Vergisel Durumu Hakkında Özelge
02.11.2020 İşe Başlatmama Tazminatı Ödemesinde Damga Vergisi Hakkında Özelge
Sayfada 25 Kayıt Toplam 64 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor