Lütfen bekleyiniz...

Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
13.08.2020 Mükellefiyet Hakkında Özelge
12.08.2020 Vakıflarda Evlada Ödenen Galle Fazlası ve Yöneticiye Ödenen Ücretin Gelir Vergisi Kesintisi Hakkında Özelge
15.06.2020 Bankanın Kullandırdığı Kredilerin Teminatını Oluşturan Gayrimenkullerin Vefa Hakkı Protokolü Kapsamında Bankaya Devredilmesi İşleminin Kurumlar Vergisi Ve Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge
14.05.2020 Devir İşlemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge
14.05.2020 Yüksek ve Orta Yüksek Teknolojili Sanayi Sınıfında Yer Alan Ürünlerin İmalatına İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi Hakkında Özelge
06.05.2020 Kamulaştırmasız El Atma Bedellerinin İcra Yoluyla İlgilisine Ödenmesi Sırasında Damga Vergisinin Hangi Matrah Üzerinden Hesaplanacağı Hakkında Özelge
06.05.2020 Nakden Ödenen Yemek Ücretlerine İlişkin Damga Vergisi Hakkında Özelge
30.04.2020 Şehir Hastanesi Döner Sermayesinin Damga Vergisi Muafiyeti Hakkında Özelge
28.04.2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Aylık Bildirgelerde Damga Vergisi İstisnası Hakkında Özelge
10.04.2020 Sigorta Sözleşmesi Kapsamında Çalışanlara Sağlanan Menfaatlerin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge
01.04.2020 Tarım Kredi Kooperatifi ile İmzalanan Sözleşmenin Damga Vergisi Hakkında Özelge
31.03.2020 Mali Hakların Devri Sözleşmesinde Damga Vergisi ve Cayma Bedelinin Matraha Dahil Edilip Edilmeyeceği Hakkında Özelge
30.03.2020 Yardımlaşma Derneğinin Üyelerine Borç Para Vermesi Hakkında Özelge
30.03.2020 Yardımlaşma Derneğinin Üyelerine Borç Para Vermesi Hakkında Özelge
30.03.2020 Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletilmiştir
26.03.2020 İhale Damga Vergisi Hakkında Özelge
06.03.2020 Düzenleme Şeklindeki Ön Ödemeli Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Damga Vergisini Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge
30.01.2020 Oto Kiralama Faaliyetinde Kullanılan Araçların Sukuk (Kira Sertifikası) İhracı İşlemlerine Konu Edilmesi Halinde KVK, KDV ve Damga Vergisi İstisnası Hakkında Özelge
24.01.2020 Gümrük Giriş Beyannamesi İle Menşe Şahadetnamesinin 3833 Sayılı Kanun Kapsamında Damga Vergisinden İstisna Olup Olmadığı Hakkında Özelge
24.01.2020 Yüksek ve Orta-Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünlerinin Üretimi İle İlgili Düzenlenen Kağıtlarda Damga Vergisi İstisnası Hakkında Özelge
23.01.2020 Geçici Süre ile Yurtdışındaki Grup Firmasında Görevlendirilen Personele Türkiye'de Ödenen Ücretin Vergilendirilmesi Hakkında Özelge
22.01.2020 Yüzer Duba Alımında İhale Kararı ve Sözleşme Damga Vergisi Hakkında Özelge
21.01.2020 Şirket ortağının Ar-Ge Teşvikinden Yararlanıp Yararlanamayacağı Hakkında Özelge
21.01.2020 İnşaat Sözleşmesinde Uygulanacak Damga Vergisi Oranı Hakkında Özelge
21.01.2020 Kalkınma Ajansının SGK Prim Bildirgeleri Nedeniyle Damga Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hakkında Özelge
Sayfada 25 Kayıt Toplam 63 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor